Åpenhetsloven

Informasjon om Schibsteds arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 forplikter Schibsted til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, svare på forespørsler fra allmennheten og redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger. Følgende epostadresse benyttes for å sende en slik forespørsel til Schibsted Trykk: schibstedtrykk-info@schibstedtrykk.no

Schibsted er en familie av digitale merkevarer med en sterk nordisk posisjon og omtrent 6000 ansatte. Millioner av mennesker bruker daglig våre tjenester og mer enn 60 merkevarer gjennom markedsplasser som Finn og Blocket, mediehus som VG, Aftenposten, Svenska Dagbladet og Aftonbladet, og digitale tjenester som Lendo, Prisjakt og Helthjem. Mer informasjon om Schibsted finner du her. Flere av Schibsteds merkevarer er selvstendig omfattet av åpenhetsloven og jobber aktivt med å fremme menneskerettigheter.

Schibsted ønsker å bidra positivt til å fremme respekt for menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter. Selskapet velger derfor å samarbeide med ansvarlige leverandører og samarbeidspartnere. Schibsted har i 2022 vedtatt nye etiske prinsipper (nye prinsipper vil bli publisert i Q3 2022) som beskriver vår forpliktelse til å drive vår virksomhet i samsvar med FNs Global Compact. De etiske prinsippene inkluderer prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, forretningsetikk, likestilling, anti-diskriminering, tvangsarbeid, barnearbeid og miljø.

I Schibsted jobber vi systematisk for å innlemme menneskerettighetsaspektet i vår virksomhet og overfor våre samarbeidspartnere. Dette gjør vi blant annet ved å gi våre ansatte anstendige lønninger og regulerte arbeidstider. Vi har nulltoleranse for barnearbeid i egen virksomhet – og i leverandørkjeden. Vi jobber for å avdekke om Schibsted bidrar til potensielle brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi utviser høy grad av varsomhet når vi har virksomhet eller samarbeidspartnere i områder der menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter står svakere. Schibsted har initiert flere interne prosesser for å sørge for ansvarlighet i leverandørkjedene vi er en del av. Vi forventer at våre leverandører etterlever våre etiske prinsipper for leverandører.

Schibsted jobber nå med å etablere prosesser for aktsomhetsvurdering i konsernet. Vi har gjennomført en overordnet risikovurdering for å identifisere de mest vesentlige risikoområdene i vårt konsern når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Arbeidet vi har gjennomført, har ikke identifisert faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative påvirkning på menneskerettigheter gjennom den overordnede risikovurderingen.

På bakgrunn av risikovurderingen har vi identifisert følgende områder som skal prioriteres i vårt videre arbeid:

  • Arbeidsforhold og risiko for sosial dumping i vår leverandørkjede knyttet til distribusjon
  • Risiko for hatytringer og trakassering på våre plattformer
  • Journalisters sikkerhet
  • Håndtering av persondata
  • Anskaffelser av trykkplater, stiftetråd og farge til trykk

På flere av disse områdene har vi veletablerte systemer og rutiner for å forebygge og, ved behov, stanse eventuelle negative konsekvenser. Dette gjelder særlig for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår i vår leverandørkjede, å sikre at det ikke forekommer hatytringer og trakassering på våre plattformer, å ivareta sikkerheten til journalister på oppdrag for oss og håndtering av persondata. Vi jobber hele tiden med å evaluere og forbedre våre rutiner slik at vi ikke forårsaker, bidrar til eller er direkte knyttet til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Vi jobber nå med å utarbeide en plan for å ytterligere styrke vårt arbeid for å redusere risiko på de områdene vi har identifisert.

Dette inkluderer blant annet:

  • Forbedring av våre innkjøpsprosedyrer og leverandøroppfølging
  • Intern kompetanseheving på menneskerettighetsområdet
  • Implementering av forsterkede kontraktskrav knyttet til menneskerettigheter i risikoutsatte kontrakter
  • Dybdeundersøkelser av menneskerettighetssituasjonen i leverandørkjeden til trykkplater, stiftetråd og trykkfarge

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess hvor formålet for oss i Schibsted er reell forbedring for mennesker i vår egen virksomhet og leverandørkjede.