Miljø

Vi ønsker å fremstå som en kvalitets- og miljøbevisst trykksakleverandør. Trykkeriet er derfor stolt av å kunne tilby miljømerkene Miljøfyrtårn og Svanen på sine produkter.

Miljømerket Svanen har som mål å minske de miljøbelastingene produksjonen av trykksaker medfører. Alle våre trykkerier oppfyller kravene til Svanemerket. Det betyr at vi oppfyller kravene når det gjelder papir, kjemikalier som benyttes ved trykking, også rensemiddler og øvrige miljøbelastninger fra papirproduksjonen.

Ved bruk av underleverandører skal også disse oppfylle miljøkravene.
Som trykkeriekunde i et av våre trykkerier kommer også Svanemerket våre kunder til gode, da det kan brukes ved markedsføring av produktet og settes på kundenes trykksaker.