Schibsted Trykk Oslo

Bjarne Andersen

Konsern direktør/Administrerende direktør

Sissel Tønjum Bruun

Økonomi- og HR-direktør

Rune Schau

Prosjektleder
Kundekontakt Oslo

Anette Birkelund

Produksjonssjef
Kundekontakt Oslo

Schibsted Trykk Bergen

Arve Kvåle

Fabrikksjef
Kundekontakt Bergen

Kari Landro

Administrasjon- og HR-leder
Kundekontakt Bergen

Trond Nattland Tvedt

Pakkerisjef

Kjetil Lone

Avdelingsleder sidemottak
Kundekontakt Bergen/Oslo