Schibsted Trykk

Schibsted Trykk er Norges største trykkerikonsern med ca. 200 medarbeidere og omsetning på ca 850 mill. norske kroner. Trykkerikonsernet inngår i Schibsted Norge og vi har produksjon i Oslo og Bergen.

Vi spesialiserer oss på avisproduksjon, herunder bilag, innstikk og vedlegg distribuert med avis og post. I vår service inngår også medtak av nær sagt alle former for trykksaker og distribusjon gjennom vårt landsdekkende distribusjonsnett.

Lean-prinsippet

Schibsted Trykk arbeider med kontinuerlig forbedring etter Lean-prinsippene for effektiv produksjonsflyt.

Gjennom Lean har vi som mål å tilby markedets beste kundegrensesnitt, logistikk, kvalitet og leveringspresisjon med minimal bruk av ressurser.

Trykkeriene våre og har et sterkt milljøfokus gjennom hele produksjongskjeden, og vi tilfredsstiller kravene til å levere svanemerkede trykksaker.

svane 

Ta kontakt med
en av våre salgs-
representanter
for mer informasjon om hva vi kan tilby deg.