Begreper

Skrifter med seriffer med tydelig kontrast mellom hårstrek og grunnstrek.

Gruppe av skrifter som er nesten uten kontrast i strekbildet og som mangler seriffer.

Beskriver f.eks antallet farger i et bildet. Et 8-bits bilde inneholder 256 farger.

Trykkfarger. C = cyan, M = magenta, Y = yellow, K = black (Key color). CMYK er et subtraktivt fargesystem – man må trekk ut (subtrahere) farger for å få hvitt eller lysere farge.

Standard for beskrivelse av lys, f.eks på dataskjermer. RGB står for Red, Green, Blue og er et additivt fargesystem. Her må man legge til (addere) farger for å få hvitt eller lysere farge.

Pixels per inch (punkter pr tomme). En beskrivelse for et kamera/scanners oppløsningsevne.

Dots Per Inch (punkter pr tomme). Brukes ofte som et mål på bildets oppløsning.

Lines per inch (linjer pr tomme). Brukes ofte for å beskriver rastertettheten ved trykking.

Frilegging av bakgrunn på et bilde.

Siste linje i et avsnitt.

Enke som kommer øverst på siden/spalten.

Første linje i et avsnitt kommer som siste linje på en side/spalte.

Filformat (Encapsulated PostScript) som kan inneholde både vektor og bitmap grafikk.

Filformat (Graphics Interchange Format) som kun støtter Indexed Color (8-bit).

Filformat (Joint Photographic Experts Group) er et kvalitetsforringende komprimeringsformat.

Filformat (Tagged Image File Format). Støtter LZW komprimering.

Komprimeringsformat som ikke forringer kvaliteten.

Bretting av trykksaker.

En eller flere av fargene i et fargetrykk er ute av register.

Utilsiktet mønster i raster som ofte skyldes feil rastervinkel i én eller flere av fargene. Forekommer også i bilder som er reprodusert fra rastrerte originaler.

De to motstående sidene i en trykksak.

Sidetall i trykksak.

Beskriver antall seksjoner i en avis.

Avis som legges inn i en annen avis.

Mønster for å dele opp kontinuerlig toner i punkter slik at farger kan reproduseres og trykkes.

Merker for å kontrollere pasningen eller registeret mellom de forskjellige fargene i trykket.

Den innbyrdes plasseringen av sidene i pressen slik at de kommer i riktig rekkefølge når avisen er falset og stiftet.

Består av matematisk definerte objekter. Kan forstørres uten at kvaliteten forringes.

Store bokstaver.

Små bokstaver.

Versaler på minuskelhøyde.